Материал за кошери

Игри

Информация за страница Материал за кошери

   Материал за кошери може да е различен в зависимост от личните вкусове и предпочитания на тези, които през свободното си време или на професионално ниво се занимават с пчеларство. Всъщност независимо от какъв материал ще се изработи даден кошер, той преди всичко трябва да е достатъчно голям и с подходящи условия за гледане на пчелни семейства. Също така не бива да се подценява ролята на отделните му компоненти, като например рамки и мрежи. Всичко това има огромно значение за постигането на отлични резултати и за създаването на такива кошери, в които пчелите да дават достатъчно количество мед. Материалите са разнообразни по вид, но в последно време надделява една много интересна и едновременно с това доближаваща се до истината тенденция. Съгласно нея материалите се избират в зависимост от това в кой точно регион на страната се прави пчеларство. Тук трябва да се съобразят климатичните годишни условия и наличието на атмосферни аномалии.

    Материал за кошери е пряко и неразривно свързан с направата на пчелин, в който да се отглеждат пчелите. В този смисъл на първо място трябва да се обърне внимание на изграждането на достатъчно на брой кошери. Освен отглеждането на пчелите, в кошерите се извършват още редица важни неща, които имат съществено значение за извличането на мед в достатъчни количества и при това с отлично качество. Сред останалите първостепенни задачи на всеки пчелар неизменно фигурират центрофугата на меда и преработката на восъка. Производственият план на пчелина е този, на базата на който се определя броят на кошерите и също така използваният за тяхната изработка материал. Други важни детайли, които съпътстват покупката на кошери, са например прецизността по време на изработката и точността при определяне на техните размери. Само когато тези неща са ни напълно ясни, може да се пристъпи към осъществяването на така желаното начинание. Рамките и останалите отделни компоненти на кошера трябва да притежават свойството взаимозаменяемост, така че при нужда винаги да могат да се осигурят нови без излишна загуба на време. В областта на пчеларството точният график е от решаващо значение, защото дори и минимално изкривяване от разписанието може да обърка нещата.

    Окомплектоването на кошера с корпуси или магазини е още едно от нещата, които трябва да се вземат под внимание при избора на материал за кошер. Това до голяма степен зависи от самия модел, а те на пазара са в големи количества. Многокорпусните кошери са друга опция пред онези потребители, които са решили да започнат да се занимават с пчеларство. Покупката и ползването на вече употребявани кошери в никакъв случай не се препоръчва, защото някои от тях са с неизвестен произход и не се знае дали стриктно са спазвани условията и осигуряването на подходящи условия на пчелите. Заразата е характерно явление при подобни случаи. Поради тази причина ако все пак такива кошери бъдат използвани, на всяка цена трябва да се пристъпи към тяхното основно пречистване и хигиенизиране. Обгарянето с бензинова лампа е само един от начините за пречистване, а също така и употребата на сода каустик.

eXTReMe Tracker